CV

 • Niels Jørgen Borrits
 • Demstrupvej 7A, 8620 Kjellerup
 • Mobil: 23 83 19 32
 • Email: njborrits@jubii.dk
Webintegrator Kompetencer
 • Webside cms (open source): WordPress, joomla, pyrocms.
 • Ecommerce: opencart, wordpress+woocommerce, shopify, prestashop, joomla+virtuemart.
 • Webside cms (selv lavet): procedural php og codeigniter (begge inkl. bootstrap).
 • Design af webside (enkelt): Microsoft sharepoint designer 2007.
 • Adobe CS6: Photoshop, indesign, illustrator, flash, dreamweaver.
 • Editor: Notepad++ og sublime text.
 • Office pakke: Microsoft office og libreoffice.
 • Open source programmer: Inkscape, Gimp.
Laborant Kompetencer

Kemisk analysearbejde
 • NIR
 • hårdhed
 • vægtfylde

 • aske
 • UV-skanninger
 • IR-skanninger
 • ASS (bly og cadmium)
 • diverse gummi analyser
 • tørstof, glødetab og suspenderet stof
 • pH, ledningsevne, konduktivitet
 • GC på lak
 • titeringer (hånd, salt og diverse på Tim Talk
 • spektrofotometriske målinger (nitrit, nitrat, fosfat, total P, total N, jern, ammonium, chlorofyl, sulfat og silikat)
 • diverse HACH metoder
 • BI5
 • FIA (Lachat)(nitrit, nitrat og total N)
 • FIA (tecator)(nitrit, nitrat, total N, fosfat og total F)
 • fedt på ost og fløde
 • Kjeldahl protein
 • COD
 • fotosyntese med radioaktive isotoper
 • diverse macherey-Nagel metoder
Biologisk analysearbejde
 • bakteriologi (coli, gær, totalkim, lactobacillus, streptokok fæcalis, staph. aureus, fremmed kim og clostridium).
 • coli, gær og totalkim på petrifilm.
 • bakteriefarvning og tælling.
 • aflæse bakteriologi
IT
 • Helpdesk supporter (Windows 7)
 • indskrivning af resultater i Excel regneark, Lims, Wilab Lims og Sap.
 • brug af Lotus Notes
 • resultatbearbejdning i Wilab Lims
 • brug af internet og Outlook Express
 • kendskab til regneark, tekstbehandling, databaser, præsentation, publisher og videoredigering (adobe premiere elements)
Diverse
 • kalibrering af vægte
 • aflæse temperatur på vandbade og varmeskabe
 • bestille varer og sætte på plads
 • prøveudtagning og –hentning
 • reagens fremstilling
 • substrat fremstilling
 • optælling, måling og identifikation af vandløbsdyr
 • opvask og oprydning

Erhvervserfaring   

2021

For Adecco ved Statens Serum Institut Vest Danmark. Prøvemodtagelse, registrering og arbejde med Hamilton robot.

2017-2019

Dansk Biogasrådgivning, Silkeborg. Dels afhentning af prøver på biogasanlæg og dels analyse af disse.

2016

Autocon, Herning. Tidsbegrænset som webintegrator. Redigeret WordPress hjemmeside med blandt andet cookieadvarsel, breadcrumbs og brugsanvisninger til import af enkelt produkt og flere produkter via csv-fil 

2012

Virklund skole, Silkeborg.  Ansat i tidsbegrænset stilling som IT-supporter. Varetagelse af almindeligt tilsyn og vedligeholdelse af it udstyr. Support af brugere, både elever og lærere.

2009-2010

West Pharmaceutical Services, Horsens. Laborant.
Diverse analyser af gummi og aluminium.

2008-2009

Danmark Protein, Nr. Vium. Laborant
 Forberedelse og analyser af protein pulver.

2007-2008

West Pharmaceutical Services, Horsens. Laborant
Diverse analyser af gummi og aluminium.

2007

Skandinavisk Facade- & Industricoating, Them og Bernard Krone, Hvam. Vikar for JKS.
 Afslibning og affedtning af alu.elementer. Lager optælling.

2005-2006

Denja A/S, Ø. Bjerregrav, Randers, EUROFINS, Viborg og Grundfos, Bjerringbro. Vikar for Temp Team. Laborant
 Diverse analyser på brugsvand, fersk- og saltvand. Bakteriologiske analyser på salater

2004-2005

EUROFINS, Viborg. Laborant.  
Diverse analyser på fersk- og saltvand.

2003

EUROFINS, Viborg. Arbejdsprøvning som laborant.
 Diverse analyser på fersk- og saltvand.

2003

Textindu-lak A/S, Them. Arbejdsprøvning som laborant. Diverse driftkontrol titreringer.

2000.-2003

Ufrivillig væk fra arbejdsmarkedet (trafikuheld med efterfølgende operation).

1989-2001

Arla Foods, Rødkærsbro (laboratoriet). Laborant
Diverse kemiske og bakteriologiske analyser på driftkontrol prøver og færdigvarer (mozzarella og fetaost), opvask, reagensfremstilling og resultatbehandling.

1986

Vinther og Larsen, Viborg (cykel og campingafdelingen). Lagermedarbejder.Af- og pålæsning af cykler.

Uddannelser

2020

6 ugers e-handel ved Kursusfabrikken.dk (SoMe markedsføring, SEO, Adwords og Analyticts)

2016

6 ugers e-handel ved Kursusfabrikken.dk (SEO, Adwords og Analyticts)

2014-2015

Webintegrator uddannelsen, Medieskolerne Viborg.

2012

Helpdesk supporter med certificering (uden certifikat).

1987-1988

Laboratorietekniker uddannelsen, Frederikshavn.

1986-1987

Praktik, Miljøstyrelsens Ferskvandslab. Silkeborg.

1985

Laborant uddannelsen (teori), Århus.

1981-1984

Studentereksamen (matematisk naturfaglig), Viborg Katedralskole.

Kurser  

2019

Methanpotentiale, Bioprocess control Lund Sverige

2013

Webdesign, Grafiskekurser, Vejle (dreamweaver og joomla).

2013

Amu åbent IT værksted, Silkeborg (regneark, powerpoint, database, publisher og hjemmeside design).

2008

Blodprøvetagning, Odense. Gennemført, men kan/må ikke udtage blodprøver.

2008

GMP1 kursus, Horsens.

1999

Lotus 1-2-3 udvidet,WM-data Viby.

1999

Lotus 1-2-3 til windows (grundkursus), ARLA Foods Viby.

1998

pH-kursus, Radiometer Århus.

1996

Windows 3.11 (grundkursus), HK moduldata.

1994

Kvalitetsstyring i virksomheden, Viborg.

1993

Mejerimikrobiologi, Odense.

1992

Kvalitetsbevidsthed, Viborg.

1991

Frame work (grundkursus), ARLA Foods Viby.

Fritid 

 • Jeg laver hjemmesider og e-shops.
 • Jeg læser meget.
 • Interesserer mig for slægtsforskning.

Yderligere oplysninger  

Jeg er aktiv i Senior Erhverv, Silkeborg.